Liczby rzeczywiste a, b, c  spełniają warunki: b = 3 ,c = 4  i c + a = 5  . Wtedy suma  a + bc  jest równa 

A. 20 B. 6 C. 4 D. 1