Funkcja f jest określona wzorem   dla . Wartość funkcji f dla argumentu x = 2  jest równa

 

A.2  B.-4  C.4  D.-2