Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy

A. 0 B.  4/100 C. 3,57 D.4