Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności 2(3 - x)>x.

A.
B.
C.
D.