Które z naczyń w kształcie walca, o wymiarach przedstawionych na rysunku, ma największą objętość?

A. I  B. II  C. III  D. IV