Jakie zjawisko językowe wykorzystał autor w tytule artykułu? Nazwij je.

...

...