Które z podanych niżej zdań zawiera opinię (O), a które informację (I)?

Lp. Zdanie Odpowiedź
1. Sądzę, że za kilka, kilkanaście lat każda firma i instytucja będzie stale nadawać mikrokomunikat na swój temat.  
2. Oto będą się rozpoznawać na ulicy fani tego samego zespołu, miłośnicy podobnych rozrywek i ogólnie – chętni do tego samego i gotowi do kontaktu.  
3. Mamy rozbudowane wielofunkcyjne urządzenia, smartfony, zbliżające się funkcjonalnie do palmtopów.  
4. I taki jest właśnie interes firm telekomunikacyjnych: podsycać zachowania obsesyjne, oparte na powtórzeniach natrętnych gestów.