Turysta, który chce przejść od ostańca przez punkt P do kładki, powinien pójść w kierunku:

A. północno-zachodnim, a następnie zachodnim.
B. północno-wschodnim, a następnie wschodnim.
C. południowo-zachodnim, a następnie zachodnim.
D. południowo-wschodnim, a następnie wschodnim.