Podaj dziedzinę nauki, do której odwołuje się autor w akapitach 2. i 3., pisząc o potrzebach i zachowaniach użytkowników telefonów komórkowych.

...