O jakich zmianach w dziedzinie telefonii komórkowej jest mowa w akapicie 8.? Podaj 3 przykłady.

...

...

...

...

...

...