Podaj argument, którym autor uzasadnia pogląd, że telefon komórkowy może frustrować.

...

...

...