Na podstawie akapitu 4. zilustruj prognozowane kierunki rozwoju telefonii odpowiednimi przykładami przemian technologicznych.

Droga rozwoju telefonu Przykład przemian technologicznych
telefon stanie się częścią nas samych

 

 

telefon będzie coraz bardziej interaktywnym urządzeniem