Na czym polega terapeutycznie korzystny wpływ telefonu komórkowego? (akapit 2. i 3.)

...

...

...