Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, jak przejawia się obsesja związana z używaniem telefonu komórkowego.

...

...

...

...