Zdanie: Oto telefon istnieje i rozwija się przede wszystkim bez potrzeby, a więc nieutylitarnie – to

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.
B. zdanie złożone podrzędnie.
C. zdanie złożone współrzędnie.
D. zdanie pojedyncze nierozwinięte.

Zaznacz poprawną odpowiedź.