W akapicie 2. jest mowa o dwóch rodzajach potrzeb, które decydują o korzystaniu z telefonu komórkowego. Wymień je i określ, w jakim stosunku do siebie one pozostają według autora.

...

...