Przybliżona odległość w linii prostej od gajówki do ostańca wynosi:

A. 390 m  B. 550 m   C. 780 m  D. 3900 m