Wyrażenie kontrolowane marzenia jest

A. peryfrazą.
B. paradoksem.
C. porównaniem.
D. paralelizmem.

Zaznacz poprawną odpowiedź.