Turysta, który wyruszył z punktu P na azymut 135°, dojdzie do:

A. kładki. B. ostańca.  C. gajówki.  D. wieży obserwacyjnej.