Na podstawie akapitu 9. wyjaśnij, dlaczego rodzice wolą opóźniać wejście dzieci w dorosłość? Podaj dwie przyczyny.

...

...