Na podstawie akapitu 7. sformułuj dwa argumenty uzasadniające odrzucenie przez młodych buntu jako postawy.

...

...