Na podstawie jakich obserwacji dr Wrzesień nazwał relacje w rodzinie quasi-rynkowymi?

...

...