W akapicie 5. pojawiają się wyrażenia „emigracja zewnętrzna” i „emigracja wewnętrzna”. Wyjaśnij je.

emigracja zewnętrzna:

...

emigracja wewnętrzna:

...