W kontekście akapitu 5. wyjaśnij sens metaforycznego stwierdzenia: „nieco starsi od nich [...] zderzali się ze ścianą”.

 

...

...

...