Z akapitu 5. wypisz dwie różnice pomiędzy  Pokoleniem 89 i Poszukiwaczami.

...

...

...

...