Jaką funkcję pełnią słowa „także” i „też” w zdaniach rozpoczynających akapity 8. i 9.?

...

...