Jak młodzi ludzie postrzegają świat, a jak dom rodzinny? Na podstawie akapitu 2. podaj dwie cechy świata i dwie cechy domu.

 

 Lp.

Cechy świata

Cechy domu

1. 

 

 

2.