Wyrażenie „autentyczny samotny tłum” to

A. antyteza.
B. oksymoron.
C. anafora.
D. personifikacja.

Zaznacz poprawną odpowiedź.