Między którymi organizmami zachodzą oddziaływania nieantagonistyczne?

A. Pająk - mucha B. Sosna - dąb.
C. Kleszcz - człowiek. D. Pszczoła - lipa.