W kontekście akapitu 2. wyjaśnij sens metafory „wieczne dzieci schowane za stertą gadżetów”. 

...

...

...