Z akapitu 1. wypisz dwa słowa charakterystyczne dla języka młodzieży.

...

...