Określ oddziaływania między populacją mszycy a populacją brzozy.

A. Rywalizują o zasoby środowiska.
B. Obie odnoszą wzajemne korzyści.
C. Nie są zdolne do życia jedna bez drugiej.
D. Jedna z populacji osiąga korzyści, a druga ponosi straty.