Drzewa tworzą największą biomasę w lesie. Która piramida przedstawia ten stan?