Powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o                      

A. 3 mln km2 B. 7,5 mln km2 C. 30 mln km2 D. 34,5 mln km2