Jaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka?

A. 1/4   B. 1/5   C. 1/20   D. 1/50