Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu nastolatków na temat ich relacji z rodzicami. Do każdej osoby (#.1. – #.5.) dopasuj zdanie podsumowujące jej wypowiedź (A–F). Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

 

A. I can trust my parents.
B. I sometimes upset my parents.
C. I have limited freedom.
D. I sometimes feel ignored.
E. I try not to worry my parents.
F. I am encouraged to have my own point of view

 

 

#.1.

      

#.2.

 

#.3.

 

#.4.

 

#.5.