Studiujesz w Wielkiej Brytanii i szukasz współlokatora do swojego nowego mieszkania. Zredaguj ogłoszenie, które umieścisz na tablicy ogłoszeń na uniwersytecie. 

Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt).

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...