Nazwij formy rozwojowe oznaczone literami A i B.

A. ...
B. ...