Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi pięciu programów. Na podstawie nagrania przyporządkuj każdemu programowi odpowiedni tytuł (A–F). Wpisz właściwe litery w kratki #.1.–#.5. Jeden tytuł nie odnosi się do żadnej zapowiedzi.
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.
 

A. CLIMBING HIGH

B. TWO FACES OF ONE COUNTRY

C. THE QUEEN OF COMEDY

D. COMPETITION WITH NO PRIZES

E. THE SHOW IS NOT OVER

F. HER FINAL MOMENTS

#.1.

 

#.2.

 

#.3.

 

#.4.

 

#.5.