Rysunki przedstawiają ten sam typ wybrzeża.


 Jest to wybrzeże:

A. dalmatyńskie. B. wyrównane.  C. szkierowe.   D. fiordowe.