Podczas spaceru brat Zosi jedzie czterokołowymrowerkiem. Obwód dużego koła wynosi 80 cm, a małego 40 cm. O ile obrotów więcej wykona małe koło rowerka niż duże na półkilometrowym odcinku drogi?

A. 2500 B. 1250 C.625 D.400