Tabela przedstawia ceny kart wstępu na pływalnię. Czas pływania uwzględnia liczbę wejść oraz czas jednego pobytu na basenie.

numer karty I II III IV
czas pływania 10 x 1 godz 8 x 1,5 godz. 20 x 1 godz. 15 x 1 godz.
cena karty 50 zł 50 zł 80 zł 70 zł

Godzina pływania jest najtańsza przy zakupie karty

A. I B. II C. III D. IV