Woda w basenie jest podgrzewana. Aby obliczyć energię potrzebną do jej ogrzania, należy znaleźć w tablicach gęstość i ciepło właściwe wody oraz znać:

A. objętość i temperaturę końcową wody.
B. objętość, temperaturę początkową i końcową wody.
C. głębokość i szerokość basenu oraz różnicę temperatur wody.
D. powierzchnię basenu oraz temperaturę początkową i końcową wody.