W tabeli podano gęstości wybranych gazów.

Nazwa substancji chemicznej Gęstość w g/dm3 (w temp. 25°C)
hel 0,164
dwutlenek węgla 1,811
powietrze 1,185

Na podstawie: Witold Mizerski, Małe tablice chemiczne, Warszawa 1993.

Każdy z trzech cienkich, gumowych baloników napełniono taką samą objętością różnych gazów: pierwszy helem, drugi powietrzem, trzeci dwutlenkiem węgla. Następnie wszystkie baloniki puszczono swobodnie. Okazało się, że

A. wszystkie uniosły się wysoko.
B. wszystkie pozostały przy ziemi.
C. dwa uniosły się wysoko, a jeden pozostał przy ziemi.
D. jeden uniósł się wysoko, a dwa pozostały przy ziemi.