Procesy zachodzące w naszym otoczeniu przebiegają z wydzielaniem ciepła do otoczenia (egzotermiczne) lub z pobieraniem ciepła z otoczenia (endotermiczne). Procesem endotermicznym jest:

A. prażenie skały wapiennej. B. spalanie drewna w ognisku.
C. mieszanie wapna palonego z wodą. D. wlewanie kwasu siarkowego do wody.