Woda w jeziorze ma zielony kolor wskutek występowania w niej glonów. „Zakwit wody" mógł być spowodowany:

A. częstymi opadami kwaśnych deszczów.
B. nadmiernym nawożeniem okolicznych pól.
C. zanieczyszczeniem wody związanym z otwarciem kąpieliska..
D. przedostaniem się do wody paliwa z uszkodzonej łodzi motorowej.