Tabela przedstawia wybrane zależności między populacjami dwóch gatunków.

Zależność


Wynik oddziaływania

 

gatunek I gatunek II
konkurencja - -
pasożytnictwo + -
współbiesiadnictwo + O
symbioza + +
+ gatunek odnosi korzyść  – gatunek odnosi stratę  O brak istotnego wpływu

Na podstawie: Ewa Pyłka-Gutowska, Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa 1997.

Zależność między hubą drzewną a brzozą to

A. konkurencja. B. pasożytnictwo.
C. współbiesiadnictwo. D. symbioza.