Tekst został napisany w stylu

A. popularnonaukowym.
B. potocznym.
C. naukowym.
D. artystycznym.

Określ dwie właściwości stylu, którym posłużył się autor.

...

...