Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia.

1. 

Niedługo nie będzie istniała elektronika bez nanotechnologii i medycyna bez biotechnologii.

  

2. 

Najmniejsze struktury, których istnienia jesteśmy pewni, to kwarki.

 

3. 

Nasz świat jest pędzącym pociągiem, z którego patrzymy przez okno.