Od wyrazu „cybernetyka” utwórz

nazwę specjalisty w tej dziedzinie nauki – ...

nazwę wirtualnej przestrzeni – ...